Jurisprudentie

Uitspraken van rechterlijke instanties worden vastgelegd.

Deze vastgelegde uitspraken over een reeks van jaren noemt men de jurisprudentie.

Bij de behandeling van rechtszaken wijst men vaak op eerdere uitspraken.

De rechter zal veelal aansluiting zoeken bij de gangbare opvatting.
Hypotheek hypotheekrente
Hypotheek hypotheekrente