Aflossingsvrij Belegging Krediet Lineair
Annuïteiten Hybride Leven Spaar

Annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek blijft de bruto maandlast (rente en aflossing) gedurende de looptijd van de lening gelijk (bij gelijkblijvende rente).
Dit geldt echter niet voor de netto maandlast. Omdat u namelijk continu een stukje aflost van uw hypotheeksom, wordt het rente deel van uw hypotheek steeds lager en daardoor ook de hypotheekrente aftrek. Hierdoor stijgen de netto maandlasten.
De annuïteitenhypotheek zorgt ervoor dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost.
De annuïteitenhypotheek biedt u relatief veel zekerheid. Ogenschijnlijk denkt u in het begin met een annuïteitenhypotheek voordeliger uit te zijn dan met andere hypotheekvormen (omdat u bijna geen aflossing betaalt), over de gehele looptijd bent u vrijwel zeker duurder uit.

Voordelen annuïteitenhypotheek:

  • Gegarandeerd aflossing hypotheek op einddatum.
  • Lage aanvangslasten.

Nadelen annuïteitenhypotheek:

  • Over gehele looptijd netto meestal een stuk duurder dan andere hypotheekvormen.
  • Alsmaar lager wordend fiscaal voordeel, en daardoor steeds hoger wordende netto maandlasten.

Wanneer is een annuïteitenhypotheek interessant?

  • Mensen met een goed financieel toekomstperspectief.

Klikt u hier indien u een gratis en vrijblijvende offerte wilt ontvangen van een Annuiteitenhypotheek.