Aflossingsvrij Belegging Krediet Lineair
Annuïteiten Hybride Leven Spaar

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije hypotheek (de geldlening) en een beleggingsverzekering (effectendepot).
De geldlening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het effectendepot.
Tevens zorgt de premie van de beleggingsverzekering voor afdekking van het risico van vroegtijdig overlijden.
Afhankelijk van de verzekeraar kunt u zelf bepalen in welke beleggingsfondsen u het geld wilt beleggen. Ook tussentijds switchen is vaak mogelijk. Let u in dat geval wel erg goed op de transactiekosten; deze kunnen erg hoog uitvallen indien u erg vaak switcht!

Met de beleggingshypotheek zijn hoge rendementen mogelijk, maar zoals zo vaak nemen de risico's gelijke tred.
Tevens kunnen de initiele lasten erg laag zijn, vooral indien u eigen middelen stort.

De opbrengsten bij een beleggingshypotheek zijn belastingvrij. Wel dient u elk jaar 1,2% vermogensrendementbelasting te betalen over de gemiddelde waarde van de beleggingen.
Eventuele schulden daarentegen zijn aftrekbaar.

Voordelen beleggingshypotheek:

  • Lage netto lasten door maximale hypotheekrente aftrek gedurende hele looptijd.
  • Initiele inleg en extra inleg of opname mogelijk.
  • Veel vrijheid en flexibiliteit in keuze belegging premies.
  • Kans op hoger rendement.

Nadelen beleggingshypotheek:

  • Hoger risico.
  • Eindkapitaal maar tot bepaald maximum belastingvrij.
  • Complex en ondoorzichtig (voorwaarden, kostenstructuur).
  • Relatief hoge kosten over de vermogensopbouw.

Wanneer is een beleggingshypotheek interessant?

  • Gezien het risicocomponent in geval van een niet al te hoge hypotheeksom (onder andere vanwege maximale vrijstelling) en indien men een hoger risico durft te nemen met het oog (kans) op eenhoger rendement.

Klikt u hier indien u een gratis en vrijblijvende offerte wilt ontvangen van een Beleggingshypotheek.